Skip links

Experts covered Cybersecurity end to end : 1

Experts covered Cybersecurity end to end

The First Global Cybersecurity Research Center Conference was held in Istanbul, Turkey this year, and our presentations took the attention of the Turkish Natinal media, Hurriyet was one of them

The link ( The web site is Turkish )

http://www.hurriyet.com.tr/siber-guvenlik-konusu-tum-boyutlariyla-ele-alin-40620745

Siber güvenlik konusu tüm boyutlarıyla ele alındı

İSTANBUL, (DHA)-  SİBER güvenliği teknik, hukuki, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ele alarak akademik bir ortama taşımayı hedefleyen “Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı”nda ‘Siber güvenlik’ uzmanları tarafından tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı.

Birincisi düzenlenen konferans Siber Güvenlik Araştırmaları Derneği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya bölümünün işbirliğiyle İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde düzenlendi. Yurtiçi ve yurtdışından birçok katılımcı ve konuşmacının yer aldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Konferansta konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Kim teknolojide zirveye çıkarsa daha mutlu, daha zengin ve daha başarılı olacaktır” dedi. “Hepimiz bilgisayar alanlarını kullanıyoruz ve farkında olmadan büyük bir ağın parçası haline gelmek zorunda kalıyoruz” diyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Okatan, bu ağa gelen bir saldırının büyük sorunlar çıkartabileceğine dikkat çekti.  

Konuşmacılardan Assoc. Prof. Dr. Mitko Bogdonoski, siber ortamın sağladığı olanakların herkes için tehdit olabileceğini belirterek,  siber güvenlik sorunlarının teknik ve insan kaynaklı olabileceğini;  teknik sorunların çözülebileceğini, insandan kaynaklı sorunların ise insanların kendilerini güncelleyerek çözebileceğini vurguladı.

Microsoft’ta siber güvenlik mühendisi olan Erdal Özkaya konuşmasında bilgisayarları artık bir silah olarak gördüğünü ve bir F-16 ile bir bilgisayar arasında hiç bir fark görmediğini ifade ederek  korsanlığın  bir hobi değil geliri çok olan bir iş alanı olduğunu kaydetti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya bölüm başkanı Deniz Akçay ve Mehmet Nuri Dursun ise “Bilgi Harbi ve Türkiye” başlıklı sunumlarında, yakın gelecekte devletlerarası mücadelenin siber alanda yoğunlaşacağını ve buna göre de devletlerin artık siber kuvvetler tesis etmeye başladıklarını açıkladı.

Erdal in the News

https://www.erdalozkaya.com/category/about-erdal-ozkaya/media/

Gelişim Üniversitesi

Kurucu vakfımız “Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı” tarafından 2008 yılında, “İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu” adında Meslek Yüksekokulu kurmak üzere girişimde bulunmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığının 08/07/2008 tarih ve 17261 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 14/07/2008 tarihinde 2547 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesine göre Meslek Yüksekokulumuz kurulmuş ve eğitim-öğretime başlamıştır.

17/02/2011 tarih ve 6114 sayılı Kanunla “İstanbul Gelişim Üniversitesi” kurularak, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 6 Fakülte, 2 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyacı olan her alanda “Gelişim” ilkesini benimseyen İGÜ, bugüne kadar, sahip olduğu akreditasyonların ilke ve esaslarına uygun, lider vasfı ile yetişmiş 35.809 mezun vermiştir. 100’ün üzerinde dünya üniversitesi ile iş birliği içerisinde olan İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini uluslararası olma yolunda da motive etmektedir. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye’nin ve dünyanın finans, ticaret merkezlerinden biri olan İstanbul’da yer alan kampüs alanında, 100’ün üzerinde laboratuvardan oluşan dev araştırma kompleksini öğrencilerinin hizmetine sunmaktadır. İGÜ’de 22 araştırma merkezi ile öğrencilerin ders dışında sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak tanıyan 63 öğrenci kulübü de mevcuttur.

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, sürekli GELİŞİM yolunda değer üreten Dünya Üniversiteleri arasında yer almayı vizyon edindik.

Vizyon

Sürekli GELİŞİM yolunda değer üreten DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNDEN olmak.

Misyon

Gayesi kentine, toplumuna ve insanlığa değer katmak olan,

Eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini asli görevi sayan,
Liyakat sahibi, kaynakları etkin ve hesap verebilir kullanan insanların,
İyi, adil ve sürdürülebilir bir dünya için bir araya geldiği;
Şartsız olarak faaliyetlerinde bilim etiğine ve özgürlüğüne inanan,
İçselleştirilmiş bir kalite ve hoşgörü kültürünün egemen olduğu,
Mekanı fiziksel, dijital, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak GELİŞİM içinde olan bir kurum olmak.

KALİTE POLİTİKASI
 
  • Ulusal ve uluslararası kalite standartlarında eğitim-öğretim hizmeti sunmak,
  • Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı uygulamak,
  • Paydaşlarla yönetişim anlayışını benimsemek,
  • Topluma hizmet faaliyetlerini etkin, verimli ve ölçülebilir standartlarda sunmak,
  • Sürekli ve sürdürülebilir iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini her alanda uygulamak,

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik, yaşantımıza son 20 yılda girmiş olan bir kavram. Küresel iklim değişikliği, çevre kirliliği, ormansızlaşma, kullandığımız enerji kaynaklarının, bitki ve hayvan türlerinin tükeniyor olması gibi sorunlar karşısında artan bilinç, bizi bu noktaya getirdi.
 
Bu kavram bize diyor ki; “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama fırsatlarını ellerinden almadan gider!” Yani üretim ve tüketim faaliyetlerimizin her aşamasında çevreyi temiz tutma ve kaynakları mümkün olduğu kadar az kullanma konusunda sorumluluklarımız var.
 
Dünyada bununla ilgili çalışmalar hızla ilerlerken, ülkemizin bu konuda atması gereken epey adım bulunmakta. Bu adımların sağlıklı atılabilmesi için devletin, şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının, bilimsel çalışmalar yapan üniversitelerin ve bireylerin iş birliğine ihtiyaç var.
 
İşte biz de İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu öğrencilerimizin de katkılarıyla yerine getirmek, gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak istiyoruz. Bunun için “Sürdürülebilirliği” üniversitemizin ana teması olarak seçtik.
 
Başlangıç olarak da, bilinçlenmenin ve eğitimin gücüne inanarak tüm bölümlerimize zorunlu “Sürdürülebilirliğe Giriş” dersi koyduk. Hep birlikte önce bilinçlenecek, sonra da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz.
 
Üniversite olarak bundan sonraki tüm faaliyet ve projelerimizde sürdürülebilirlik kavramının gerektirdiği şekilde hareket etmek konusunda yola çıktık. Siz öğrencilerimizin desteğiyle, daha güzel bir dünya yaratacağız, hep birlikte!
Explore
Drag