Skip links

Turkish Computing Society Award – Türkiye Bilişim Derneği Ödülü- 2023

Turkish Computing Society Award – Türkiye Bilişim Derneği Ödülü

The past year has been a whirlwind for me, and I am overjoyed to have been recognized by the Turkish Computing Society and awarded the Türkiye Bilişim Derneği Ödülü for my contribution to the field of computing in 2023. This award is one of the highest honors that the Computing Society bestows, and I am truly humbled and proud to have been chosen to receive it.

I have devoted the past decade of my life to developing innovative technology solutions, and I am so proud of the progress that I have made. From developing infrastructure to creating cutting-edge software applications, I am constantly pushing boundaries and exploring new ways to approach the field of computing.

This award is a testament to the hard work and dedication that I have put forth in my efforts to advance the industry. I am grateful to the Turkish Computing Society for recognizing my achievements, and I am excited to continue building upon my accomplishments in the future.

2023 is the year of recognition for the Turkish Computing Society! I would like to thank TBD TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ , TBD President Rahmi Aktepe & Ali Yazıcı for presenting me a prestigious award for my contributions in Türkiye.

To see all my awards, click here 

TBD Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri

Türkiye Bilişim Derneği tarafından bu yıl 6.ncısı gerçekleştirilecek olan “Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi” 14 – 15 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleştirilecektir. Söz konusu etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek olan ödül töreninde bu yıla ait “Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri” verilecektir.

Milli imkan ve kabiliyetler ile özgün olarak siber güvenlik ürün, hizmet ve teknolojilerinin geliştirilmesine, siber güvenlik farkındalığının ulusal seviyede arttırılmasına, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine, bilimsel araştırma çalışmaların yapılmasına ve kamuda milli siber güvenlik ürünlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına destek vererek siber güvenlik ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan kurum ve/veya bireylere 2018 yılından beri Türkiye Bilişim Derneği tarafından “Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri” verilmektedir.

Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri;

 • TBD – ÖSG1 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Kamu Kurumu Kategorisi
 • TBD – ÖSG2 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Kamu Görevlisi Kategorisi
 • TBD – ÖSG3 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Akademisyen Kategorisi
 • TBD – ÖSG4 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Medya Kuruluşu Kategorisi
 • TBD – ÖSG5 Yerli ve Milli Teknoloji Geliştirme Kategorisi
 • TBD – ÖSG6 Siber Güvenlik Ürünü İhraç Kategorisi

 

TBD-ÖSG1 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Kamu Kurumu

Siber güvenlik alanında yapmış olduğu çalışmalar ve/veya yürütmüş olduğu projeler ile yerli ve milli çözümler üretilmesine, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerin kamuda kullanımının yaygınlaştırılmasına ve güncel siber güvenlik teknolojilerin uygulama ve kullanımına yönelik olarak siber güvenlik ekosistemine katkı sağlamayı hedefleyen kamu kurumlarını kapsamaktadır.

TBD–ÖSG2 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Kamu Görevlisi

Siber güvenlik alanında kamu kurumlarında ve kritik altyapılarda ihtiyaç duyulan yazılımların, yazılım araçlarının, donanımların ve hizmetlerin milli imkanlar ile özgün olarak geliştirilmesini destekleyen projeleri geliştiren ve/veya platformların/kümelenmelerin oluşmasına katkı sağlayan, kritik altyapı ve kamu kurumlarındaki ağ ve sistemlerin güvenlik açıklarının belirlenmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalar yapan kamu kurum çalışanlarını kapsamaktadır.

TBD–ÖSG3 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Akademisyen

Siber güvenlik alanında yapmış olduğu akademik araştırma çalışmaları ve/veya yapmış olduğu makale ve yayınlar ile siber güvenlik bilincinin oluşturulmasına, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ve siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik olarak ekosisteme katkı sağlayan akademisyenleri kapsamaktadır.

TBD–ÖSG4 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Medya Kuruluşu

Ekosisteme katkı sağlamak amacıyla, toplumun tüm katmanlarında siber güvenlik farkındalığı yaratmaya ve karar vericilerin bilgilendirilmesi amacıyla siber güvenlik ekosistemi ve paydaşlarının sorunlarını gündeme taşımaya yönelik olarak yürütülen medya çalışma ve faaliyetlerini kapsamaktadır.

TBD–ÖSG5 Yerli ve Milli Teknoloji Geliştirme

Siber güvenlik alanında kamu kurumlarında ve/veya kritik altyapılarda ihtiyaç duyulan teknolojileri yerli ve milli kabiliyetlerle geliştirme yönünde proje ve çalışmalar yaparak özgün ürün, hizmet, çözüm ve sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmiş ve/veya milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirdiği yerli teknolojiler ile ülkemizin siber dayanıklılığının arttırılmasına katkıda bulunmuş ve/veya söz konusu ürünlerin kamuda kullanımını ve/veya ihracatını gerçekleştirilmeyi başarmış olan siber güvenlik ekosistemindeki firmaları kapsamaktadır.

TBD – ÖSG6 Siber Güvenlik Ürünü İhraç

Siber güvenlik alanında özgün ürün, hizmet, çözüm ve/veya sistem geliştirerek yurt dışına satışını gerçekleştirerek ekosisteme katkı sağlayan firmaları kapsamaktadır.

Jüri Üyeleri

 • Rahmi AKTEPE
 • M. Ali YAZICI
 • Prof. Dr. Asaf VAROL
 • Prof. Dr. Murat AŞKAR
 • Dr. Meltem ERYILMAZ
 • Salih TALAY
 • Dr. Aydın KOLAT

Turkish Computing Society Award – Türkiye Bilişim Derneği Ödülü- 2023 – Turkish Computing Society Award

Explore
Drag