Skip links

Albanian Cyber Academy 4th Edition free

Albanian Cyber Academy 4th Edition

At work as People leader I can proudly say that 50% of my leadership team is female.

Personally , I am working hard to contribute to build a diverse environment -globally-

I am proud to announce that I will be delivering the Keynote in the Albanian Cyber Academy which supports Woman in Tech by “National Authority for Electronic Certification and Cyber Security (AKCESK)”  in the “4th Cyber Academy

About AKCESK

AKCESK ensures security for trusted services, in particular reliability and security in electronic transactions between citizens, businesses and public authorities, enhancing the effectiveness of public and private services and electronic commerce, and setting minimum technical standards for data and network security / information society systems, in line with international standards in this field, with a view to creating a secure electronic environment.

When : 22nd June 2o2o

Their Web Site :  https://albanianictacademy.com/

My Books

https://www.erdalozkaya.com/about-erdal-ozkaya/my-books/

About

Albanian ICT Academy e para Qendër Inovacioni në Shqipëri e themeluar në vitin 2015.

Albanian ICT Academy ofron metodat më inovatore të edukimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit. Misioni ynë është të sjellim inovacion në edukimin e të rinjve dhe të apasionuarve, si dhe të zhvillojmë njohuritë e komunitetet në fushën e teknologjisë dhe shkencave kompjuterike në Shqipëri duke ofruar metodologji të mësimdhënies bashkëkohore në forma praktike dhe interaktive. Për herë të parë ofrojmë kategorinë e trajnimeve “Ready to Work” e cila përfshin kurse sipas kërkesave të kompanive në fushën e ICT duke orientuar kështu kursantët më tepër drejt tregut të punës.

Albanian ICT Academy ofron:

Inovacion
Profesionalizëm
Laboratorë Modernë
Rritje Profesionale

Vizioni

Albanian ICT Academy synon të përgatisë brezin e ri me metodat më bashkëkohore në edukimin professional duke ndërthurur bashkëpunimin me tregun e punës. E para qendër në Shqipëri e këtij lloji e cila ofron cilësiprofesionalizëm dhe besueshmëri në kurset e fushës së Teknologjisë së Informacionit!

Misioni

“Results speak louder than Words!”

Ne synojmë të sigurojmë qasje në laboratoret tona dhe në distancë sipas niveleve profesionale sa më të avancuara! Albanian ICT Academy është e para qendër e krijuar në Shqipëri në fushën e ICT
për fëmijë. Akademia dhe MakerSpace i parë i hapur në Shqipëri ku ju jepet mundësia të gjithë të apasionuarve të rrisin njohuritë e tyre duke ju vënë në dispozicion laboratore me teknologji inovatore.

Explore
Drag